Jdi na obsah Jdi na menu
 


Východní Evropa

8. 1. 2008

Východní Evropa

-území mezi Černým mořem a Severním ledovým oceánem (skoro polovina rozlohy Evropy)

-povrch převážně nížinatý s kontinentálním podnebím (chladné suché zimy, teplá sušší léta)

-typy krajiny: jih tvoří úrodné stepi (obiloviny, brambory), sever tajgy (jehličnatý les=těžba dřeva) a tundra

-státy: vzniklé po r. 1990 ze SSSR (Sovětský svaz)=málo vyspělé

          -Rusko, Ukrajina, Bělorusko,

         -Litva, Lotyšsko, Estonsko (Pobaltské země)

         -Moldavsko

-obyvatelstvo: převážně Slované, náboženství pravoslavné, jazyk ruština

Pobaltí

-malé republiky vzniklé po rozpadu SSSR (r.1991)

-povrch: Baltská nížina, četné jezera (ledovcová) a močály

-podnebí: vlhké a mírné

-zemědělství: chov skotu a prasat, pěstování brambor, rybolov

-nedostatek nerostných surovin (pouze rašelina)-dovoz z Ruska

-velká národnostní menšina Rusů

Estonsko

Počet obyvatel:1,3 mil.                      hlavní město: Tallin

-národ příbuzný s Finy (ugrofinský jazyk)

-na hranicích s Ruskem-Čudské jezero, lesnictví

Lotyššsko

Počet obyvatel:2,3 mil.                       hlavní město: Riga

-nejprůmyslovější z Pobaltí

-Riga=největší pobaltské město (860 000)

-řeka: Západní Dvina

Litva

Počet obyvatel: 3,5 mil.                     hlavní město: Vilnius

-naleziště jantaru

-dříve součástí mocného polsko-litevského státu

-nejvíce orné půdy

Bělorusko

Rozloha: 207 600km²                        počet obyvatel: 10,5mil.

Hlavní město: Minsk    

Významné město: Brest

-nížinatý vnitrozemský stát se zásobami draselných solí

-zemědělství: pěstování brambor, žita a lnu

-průmysl: strojírenský-auta BELAZ, traktory

                  potravinářský a chemický

Ukrajina

Rozloha: 603 700km² (2.v Evropě)        počet obyvatel: 46,5 mil.

Hlavní město: Kyjev

Významná města: Doněck, Dněpropetrovsk, Oděsa-přístav, Charkov

-nížinatý přímořský stát (Černé moře), pohoří vyplňuje jen západ země –Karpaty a poloostrov Krym

-velké zásoby nerostných surovin-oblast Donbasu u města Doněck-uhlí, železná ruda, mangan=hutnický a strojírenský průmysl, výroba elektrické energie

-zemědělství-úrodné stepi s černozeměmi=obilnice světa (pšenice, kukuřice, cukrová řepa,..)

-cestovní ruch: poloostrov Krym (teplé subtropické podnebí, moře, vápencové hory)

-zajímavost-1986-havárie jaderné elektrárny v Černobylu

Moldavsko

Rozloha: 33 700km²                             počet obyvatel: 4,5 mil.

Hlavní město: Kišiněv

Významné město: Tiraspol

-malá vnitrozemská republika se zaměřením na zemědělství-pěstování vinné révy a zeleniny

-národnostní nepokoje (o samostatnost usiluje Podněsterská a Gagauzská republika)

Rusko

Rozloha:17 075 400 km²                        počet obyvatel:142 mil.

Hlavní město:Moskva (10,5 mil.)  

Významné město: Petrohrad, Novosibirsk, Jekatěrinburg, Nižní Novgorod, Omsk, Samara, Kazaň

-rozlohou největší země světa (evropská a asijská část)

-většinu evropské části vyplňuje Východoevropská rovina, je odvodňována převážně řekou Volhou-nejdelší v Evropě, do Kaspického moře (Kaspická nížina), evropskou a asijskou část odděluje pohoří Ural

-podnebí: kontinentální (studené a suché zimy)

-vodstvo: řeky: Volha (mnoho nádrží a elektráren), Ural, Severní Dvina, Pečora

                jezera: Ladožské, Oněžské

-obyvatelstvo: národnostní menšiny Tatarů, Ukrajinců, …

                      -nízká střední délka života, ubývání obyvatel

-zemědělství-pás černozemních stepí=obilnice světa, sever země=zásobárna dřeva

-průmysl-chemický, těžké strojírenství (nákladní vozy Vaz, Kamaz)

-nerostné suroviny: uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, …